5/5 - (1 bình chọn)

IB Computer Science (Khoa học máy tính) là môn học có xu hướng nổi bật nhất trong những năm gần đây. Trong thế kỷ 21, có thể nói Khoa học máy tính sẽ là môn khoa học thống trị tất cả các khía cạnh của đời sống. Môn IB Computer Science sẽ cung cấp cho các em học sinh mọi kiến thức và kỹ năng cần thiết để phát triển khi đời sống công nghệ ngày càng yêu cầu nhiều kỹ năng chuyên sâu. Nắm chắc kiến thức trong môn học IB Computer Science, các em học sinh sẽ thỏa thích phát triển trong môi trường công nghệ thông tin và khoa học máy tính ngày nay.

Mục tiêu môn học IB Computer Science

IB Computer Science yêu cầu học sinh có sự hiểu biết với các khái niệm cơ bản về tư duy tính toán cũng như kiến ​​thức về cách máy tính và các thiết bị kỹ thuật số hoạt động. Môn học IB Computer Science, được củng cố bởi tư duy khái niệm, dựa trên nhiều lĩnh vực kiến ​​thức, cho phép học sinh đổi mới, khám phá và tái tạo lại các kiến ​​thức.

Học sinh sẽ được nghiên cứu cách khoa học máy tính tương tác và ảnh hưởng đến các nền văn hóa, xã hội và các cá nhân ứng xử trong xã hội. Trong suốt môn học IB Computer Science sẽ được phát triển các kỹ năng, giải pháp tính toán và các kỹ năng liên quan như: 

 • xác định một vấn đề hoặc câu hỏi chưa được giải đáp
 • thiết kế và thử nghiệm một giải pháp được đề xuất
 • đánh giá mức độ thành công của giải pháp được đề xuất và đưa ra khuyến nghị cho sự phát triển trong tương lai.

Mục tiêu của môn học IB Computer Science bao gồm:

 • cung cấp cơ hội học tập và sáng tạo trong bối cảnh toàn cầu với nhiều cơ hội và thách thức cho sự phát triển các kỹ năng cần thiết để học tập, nghiên cứu độc lập
 • cung cấp khối kiến ​​thức, phương pháp và kỹ thuật đặc trưng cho khoa học máy tính
 • cho phép học sinh áp dụng và sử dụng kiến ​​thức, phương pháp và các kỹ thuật đặc trưng cho khoa học máy tính
 • thể hiện sự chủ động trong việc áp dụng các kỹ năng tư duy phản biện để xác định và giải quyết các vấn đề phức tạp
 • tạo ra nhận thức về nhu cầu và giá trị của hợp tác và giao tiếp hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp
 • phát triển tư duy logic và phản biện cũng như các kỹ năng thử nghiệm, điều tra và giải quyết vấn đề
 • phát triển và áp dụng kỹ năng công nghệ thông tin trong nghiên cứu khoa học máy tính để truyền đạt thông tin tự tin và hiệu quả
 • nâng cao nhận thức về tác động đạo đức, luân lý, xã hội, kinh tế và môi trường của việc sử dụng khoa học và công nghệ
 • phát triển nhận thức về các khả năng và hạn chế liên quan đến sự phát triển liên tục của hệ thống công nghệ thông tin và khoa học máy tính
 • khuyến khích sự hiểu biết về mối quan hệ giữa các ngành khoa học và bản chất bao quát của các phương pháp khoa học.

Tổng quan nội dung môn học IB Computer Science

Chương trình học IB Computer Science được chia thành các chủ điểm chính, gồm các lĩnh vực kiến thức như sau:

Nội dung Số giờ dạy
Cấp độ Tiêu chuẩn (SL) Cấp độ Nâng cao (HL)
Chủ đề cốt lõi

 • Chủ đề 1: Cơ sở hệ thống
 • Chủ đề 2: Tổ chức máy tính
 • Chủ đề 3: Mạng
 • Chủ đề 4: Tư duy tính toán, giải quyết vấn đề và lập trình

Đối với chương trình Nâng cao

 • Chủ đề 5: Cấu trúc dữ liệu trừu tượng
 • Chủ đề 6: Quản lý tài nguyên
 • Chủ đề 7: Kiểm soát

Case study

Nội dung nghiên cứu các case study sẽ được cập nhật hàng năm

80 80

45

30

Tùy chọn

Chủ đề cốt lõi 

Đối với chương trình Nâng cao

Học sinh nghiên cứu một trong các lựa chọn sau:

 • Lựa chọn A: Cơ sở dữ liệu
 • Lựa chọn B: Mô hình hóa và mô phỏng
 • Lựa chọn C: Khoa học web
 • Lựa chọn D: Lập trình theo đối tượng
30 30

15

Đánh giá nội bộ

Ứng dụng thực tế các kỹ năng thông qua việc phát triển sản phẩm và tài liệu liên quan

30 30
Dự án nhóm 10 10

Tiêu chí đánh giá môn học IB Computer Science

Đối với các em học sinh theo học môn IB Computer Science, các em cần đáp ứng các tiêu chí sau khi hoàn thành chương trình môn học. Dựa trên thang điểm đánh giá các tiêu chí này, các em sẽ được đánh giá toàn diện về kiến thức, kỹ năng, ứng dụng, …

Tiêu chí đánh giá 1: Kiến thức và hiểu biết

 • các sự kiện và khái niệm có liên quan
 • phương pháp và kỹ thuật thích hợp
 • thuật ngữ khoa học máy tính
 • phương pháp trình bày thông tin.

Tiêu chí đánh giá 2: Áp dụng và sử dụng

 • các sự kiện và khái niệm có liên quan
 • các phương pháp và kỹ thuật thiết kế liên quan
 • thuật ngữ để giao tiếp hiệu quả
 • phương pháp thích hợp để trình bày thông tin.

Tiêu chí đánh giá 3: Xây dựng, phân tích và đánh giá

 • tiêu chí thành công, thông số kỹ thuật của giải pháp bao gồm phác thảo nhiệm vụ, thiết kế và kế hoạch thử nghiệm
 • kỹ thuật thích hợp trong một giải pháp cụ thể.

Tiêu chí đánh giá 4: Sử dụng và áp dụng các kỹ năng 

 • Thể hiện các kỹ năng cũng như các kỹ thuật thích hợp để giải quyết vấn đề hiệu quả để phát triển một sản phẩm cụ thể.

Bài thi đánh giá môn học IB Computer Science

Sau khi hoàn thành nội dung môn học IB Computer Science, các em học sinh cần hoàn thành các bài kiểm tra đánh giá sau để kết thúc môn học này:

Bài thiNội dungThời gianTrọng số điểm
Cấp độ Tiêu chuẩnCấp độ Nâng caoCấp độ Tiêu chuẩnCấp độ Nâng cao
Paper 1• Phần A bao gồm các câu trả lời ngắn bắt buộc

• Phần B bao gồm 3/5 câu hỏi cấu trúc bắt buộc.

90 phút130 phút2040
Paper 2Bài kiểm tra từ 3-7 câu hỏi bắt buộc về các chủ đề đã lựa chọn nghiên cứu60 phút80 phút4020
Paper 3(Đối với chương trình Nâng cao) Bài kiểm tra gồm 4 câu hỏi bắt buộc dựa trên case study đã được nghiên cứu 60 phút 20
(Chương trình Tiêu chuẩn) Giải phápHọc sinh phải tạo:

• một trang bìa tuân theo định dạng quy định

• một tài liệu bổ trợ (giới hạn 2.000 từ)

Phải có bằng chứng về nghiên cứu và làm việc độc lập 

30 giờ 30 
(Chương trình Nâng cao) Một bài bình luậnBài báo cáo về sự phát triển của giải pháp máy tính. Học sinh phải tạo:

• một trang bìa tuân theo định dạng quy định

• một tài liệu bổ trợ (giới hạn 2.000 từ)

 30 giờ2020
Dự án nhóm 4Đánh giá qua tiêu chí Kỹ năng cá nhân.10 giờ10 giờ 

Xem thêm bài viết liên quan

Gia sư IB

IB Computer Science là gì?

Gia sư lập trình

Gia sư Computer Science

Why Learn Python? Five Reasons to Start Programming With Python

Các trường dạy IB tại TPHCM