5/5 - (1 bình chọn)

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG GIAO (NHẬN) LỚP

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2023. Chúng tôi, một bên là Người cung cấp dịch vụ gia sư (Bên A) và một bên là Giáo viên nhận lớp dạy (Bên B) cùng nhau Thỏa thuận các điều khoản trong hợp đồng cung cấp dịch vụ gia sư, cụ thể:

BÊN A :CÔNG TY TNHH MTV GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Mã số thuế :0311933841
Điện thoại :0916265673
Người đại diện :Tạ Ngọc Châu                                    Chức vụ: Giám Đốc
BÊN B :
Điện thoại : 
Người đại diện :Chức vụ: …

Sau khi bàn bạc và thảo luận, hai Bên đồng ý ký kết Hợp Đồng với các điều khoản sau:

Bên B :

Điều 1: Học phí bên A sẽ chuyển khoản cho bên B theo đợt, thường thì bên học viên sẽ thanh toán học phí theo đợt: 6 buổi, 8 buổi, 10 buổi, 12 buổi…

Khi giáo viên dạy xong buổi dạy đầu tiên giáo viên thông báo lại với trung tâm, trung tâm sẽ liên hệ với bên học viên thu phí.

Khi thu được phí rồi bên trung tâm sẽ thông báo lại với giáo viên là bên học viên đã đóng phí mấy buổi. Lúc đó giáo viên sẽ dạy tiếp. Khi giáo viên đã dạy xong đủ các buổi bên học viên đã đóng phí. Giáo viên sẽ thông báo lạI với bên trung tâm. Bên trung tâm sẽ thông báo với bên học viên để bên học viên xác nhận lại cũng đã học xong đủ các buổi mà bên học viên đã đóng phí.

Bên trung tâm sẽ chuyển khoản phí cho giáo viên. Các đợt thanh toán phí tiếp theo sẽ giống như đợt 1.

Giáo viên không được thỏa thuận, trao đổi và thu phí của học viên hoặc phụ huynh

Bên B dạy xong buổi đầu tiên, bên B phải nhắn lại liền để bên A liên hệ học viên hoặc phụ huynh thu phí, thu được phí rồi bên bên A sẽ nhắn lại cho bên B rồi bên B mới bắt đầu dạy tiếp.

Điều 2: Khi trao đổi với phụ huynh hoặc học viên, Bên B vui lòng cung cấp cho phụ huynh hoặc học viên Thẻ sinh viên hay Bằng tốt nghiệp hay Thẻ giáo viên, Giấy xác nhận là giáo viên đang đứng lớp, CMTND nếu phụ huynh hoặc học yêu cầu(Nếu là lớp dạy cho học sinh).

Điều 3 : Bên B sẽ trao đổi giáo trình và sắp xếp 1 buổi dạy thử cho học viên nếu học viên xác nhận buổi học đạt yêu cầu Bên B thông báo lại cho bên A biết để bên A thu phí của học viên.Sau đó Bên A sẽ thông báo lại cho bên B và bên B sẽ bắt đầu dạy.Còn trường hợp phụ huynh hoặc học viên không hài lòng hoặc không học hoặc không đồng ý đóng học phí học thì lớp học sẽ hủy và hợp đồng sẽ kết thúc

Điều 4: Bên B có trách nhiệm giảng dạy đảm bảo chất lượng, đúng giờ, đúng thời gian và kế hoạch như đã cam kết với phụ huynh hoặc học viên, không được nghỉ ngang bỏ học viên nửa chừng trong quá trình dạy.

Điều 5 : Bên A chỉ cung cấp dịch vụ gia thuần túy, do đó bên B không được phép thu bất kỳ khoản phí nào khác cũng như tiến hành giao dịch nào khác với học viên ngoài việc dạy như việc mua bằng, bán điểm, thi dùm, chạy trường khi học viên có yêu cầu thì đó là giao dịch cá nhân không liên quan đến dịch vụ của bên A cung cấp và bên B chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật khi xảy ra sự cố.