Gia sư IGCSE Economics
Rate this subject-tutor

IGCSE Economics (0455) là gì?

IGCSE Economics (0455) là môn học gây khá nhiều bối rối cho các bậc phụ huynh và các em học sinh trong quá trình lựa chọn môn học tự chọn trong chương trình IGCSE. Các thông tin về môn học này khá hạn chế và chưa có nhiều nguồn thông tin chính thức về các khía cạnh của môn học này.

Hiểu về nỗi lo lắng của các bậc phụ huynh và các em học sinh, Tâm Tài Đức sẽ giải đáp mọi thắc mắc về môn học IGCSE Economics trong bài viết dưới đây. Phụ huynh hay các em học sinh có nhu cầu biết thêm thông tin về IGCSE Economics, hãy liên hệ Tâm Tài Đức để được giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến môn học này!

Mục tiêu môn học IGCSE Economics

Chương trình IGCSE hướng đến phát triển học sinh một cách toàn diện về cả kiến thức và kỹ năng. Trong đó, IGCSE Economics cũng hướng đến phát triển các kỹ năng của học sinh về các phương diện sau:

 • Hiểu biết các thuật ngữ, khái niệm và lý thuyết kinh tế
 • Sử dụng tính toán kinh tế cơ bản và giải thích dữ liệu kinh tế
 • Sử dụng các công cụ phân tích kinh tế
 • Trình bày các ý tưởng về kinh tế một cách logic và rõ ràng dưới dạng văn bản
 • Áp dụng hiểu biết kinh tế vào các vấn đề kinh tế hiện tại

Nội dung môn học IGCSE Economics

Các vấn đề kinh tế cơ bản

1.1 Nguồn gốc các vấn đề kinh tế

 • Tài nguyên hữu hạn và nhu cầu vô hạn
 • Hàng hóa kinh tế

1.2 Các yếu tố sản xuất

 • Định nghĩa về các yếu tố sản xuất
 • Tính di động của các yếu tố sản xuất
 • Số lượng và chất lượng của các yếu tố sản xuất

1.3 Chi phí cơ hội

 • Định nghĩa về chi phí cơ hội
 • Ảnh hưởng của chi phí cơ hội đến đưa ra quyết định

1.4 Biểu đồ đường khả năng sản xuất (PPC)

 • Định nghĩa về PPC
 • Các điểm dưới, trên và ngoài PPC
 • Chuyển động dọc theo một PPC
 • Thay đổi trong một PPC

Phân bổ nguồn lực

2.1 Kinh tế vĩ mô và vi mô

2.2 Vai trò của thị trường trong phân bổ nguồn lực

 • Hệ thống thị trường
 • Quyết định phân bổ nguồn lực chính
 • Giới thiệu về cơ chế giá

2.3 Cầu

 • Định nghĩa về nhu cầu
 • Giá cả, nhu cầu và số lượng
 • Nhu cầu cá nhân và thị trường
 • Điều kiện của nhu cầu

2.4 Cung

 • Định nghĩa của cung
 • Giá cả, nguồn cung và số lượng
 • Nguồn cung cá nhân và thị trường
 • Điều kiện nguồn cung

2.5 Xác định giá cả

 • Cân bằng thị trường
 • Mất cân bằng thị trường

2.6 Thay đổi giá

 • Nguyên nhân thay đổi giá
 • Hậu quả của thay đổi giá

2.7 Độ co giãn của cầu theo giá cả (PED)

 • Định nghĩa của PED
 • Tính toán PED
 • Yếu tố quyết định của PED
 • PED và tổng chi tiêu cho sản phẩm/doanh thu
 • Tầm quan trọng của PED

2.8 Độ co giãn của cung theo giá (PES)

 • Định nghĩa của PES
 • Tính toán PES
 • Các yếu tố quyết định đến PES
 • Tầm quan trọng của PES

2.9 Hệ thống kinh tế thị trường

 • Định nghĩa hệ thống kinh tế thị trường
 • Thuận lợi và khó khăn của thị trường kinh tế

2.10 Thất bại của thị trường

 • Định nghĩa thất bại thị trường
 • Nguyên nhân thất bại của thị trường
 • Hậu quả của thất bại thị trường

2.11 Hệ thống kinh tế hỗn hợp

 • Định nghĩa về hệ thống kinh tế hỗn hợp
 • Can thiệp của chính phủ để giải quyết vấn đề thị trường

Kinh tế vi mô

3.1 Tiền tệ và ngân hàng

3.2 Hộ gia đình: ảnh hưởng đến chi tiêu, tiết kiệm và khoản vay

3.3 Công nhân

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn nghề nghiệp
 • Lương
 • Chênh lệch thu nhập
 • Phân công lao động/chuyên môn hóa

3.4 Công đoàn

 • Định nghĩa công đoàn
 • Vai trò của công đoàn trong nền kinh tế
 • Ưu và nhược điểm của của thương mại

3.5 Doanh nghiệp

 • Phân loại doanh nghiệp
 • Công ty nhỏ
 • Nguyên nhân và hình thức tăng trưởng của doanh nghiệp
 • Sáp nhập
 • Quy mô kinh tế và phi kinh tế

3.6 Doanh nghiệp và sản xuất

 • Cầu về các yếu tố sản xuất
 • Thâm dụng lao động và thâm dụng vốn sản xuất
 • Sản xuất và năng suất

3.7 Chi phí, doanh thu và mục tiêu của doanh nghiệp

 • Định nghĩa chi phí sản xuất
 • Tính giá thành sản xuất
 • Định nghĩa về doanh thu
 • Tính doanh thu
 • Mục tiêu của doanh nghiệp

3.8 Cơ cấu thị trường

 • Cạnh tranh thị trường
 • Thị trường độc quyền

Chính phủ và kinh tế vĩ mô

4.1 Vai trò của chính phủ tại địa phương, quốc gia và quốc tế

4.2 Các mục tiêu kinh tế vĩ mô của chính phủ

 • Mục tiêu kinh tế vĩ mô của chính phủ
 • Xung đột có thể xảy ra trong kinh tế vĩ mô

4.3 Chính sách tài khóa

 • Định nghĩa về ngân sách chính phủ
 • Chi tiêu của chính phủ
 • Nguyên nhân đánh thuế
 • Phân loại thuế
 • Nguyên tắc đánh thuế
 • Tác động của thuế
 • Định nghĩa chính sách tài khóa
 • Biện pháp chính sách tài khóa
 • Tác động của chính sách tài khóa đối với mục tiêu kinh tế vĩ mô của chính phủ

4.4 Chính sách tiền tệ

 • Định nghĩa về tiền và chính sách tiền tệ
 • Biện pháp chính sách tiền tệ
 • Tác động của chính sách tiền tệ đối với mục tiêu kinh tế vĩ mô của chính phủ

4.5 Chính sách trọng cung

 • Định nghĩa chính sách trọng cung
 • Các biện pháp chính sách trọng cung
 • Tác động của các biện pháp chính sách trọng cung

4.6 Tăng trưởng kinh tế

 • Định nghĩa về tăng trưởng kinh tế
 • Đo lường tăng trưởng kinh tế
 • Nguyên nhân và hậu quả của suy thoái
 • Nguyên nhân tăng trưởng kinh tế
 • Hậu quả của tăng trưởng kinh tế
 • Chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

4.7 Việc làm và thất nghiệp

 • Định nghĩa về việc làm, thất nghiệp
 • Thay đổi mô hình và mức độ việc làm
 • Đo lường thất nghiệp
 • Nguyên nhân/loại thất nghiệp
 • Hậu quả thất nghiệp
 • Chính sách giảm thất nghiệp

4.8 Lạm phát và giảm phát

 • Định nghĩa về lạm phát và giảm phát
 • Đo lường lạm phát và giảm phát
 • Nguyên nhân của lạm phát và giảm phát
 • Hậu quả của lạm phát và giảm phát
 • Chính sách kiểm soát lạm phát và giảm phát

Phát triển kinh tế

5.1 Tiêu chuẩn sống

 • Các chỉ số về mức sống
 • So sánh mức sống và thu nhập

5.2 Nghèo đói

 • Định nghĩa nghèo tuyệt đối và tương đối
 • Nguyên nhân của nghèo đói
 • Chính sách xóa đói giảm nghèo

5.3 Dân số

 • Các nhân tố ảnh hưởng đến gia tăng dân số
 • Nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ tăng dân số ở các quốc gia khác nhau
 • Ảnh hưởng của những thay đổi về số lượng và cấu trúc dân số của các quốc gia khác nhau

5.4 Sự khác biệt về phát triển kinh tế giữa các quốc gia

 • Sự khác biệt trong phát triển kinh tế giữa các quốc gia

Thương mại quốc tế và toàn cầu hóa

6.1 Chuyên môn quốc tế

 • Chuyên môn cấp quốc gia
 • Ưu và nhược điểm của chuyên môn hóa

6.2 Toàn cầu hóa, thương mại tự do và bảo hộ

 • Định nghĩa toàn cầu hóa
 • Vai trò của các công ty đa quốc gia (MNCs)
 • Lợi ích của thương mại tự do

6.3 Tỷ giá hối đoái

 • Định nghĩa tỷ giá hối đoái
 • Xác định tỷ giá hối đoái trong thị trường ngoại hối
 • Nguyên nhân dẫn đến biến động tỷ giá hối đoái
 • Hậu quả của dao động tỷ giá hối đoái
 • Tỷ giá hối đoái thả nổi và cố định

6.4 Cán cân vãng lai, cán cân thanh toán

 • Kết cấu
 • Nguyên nhân thâm hụt và thặng dư tài khoản vãng lai
 • Hậu quả của thâm hụt tài khoản vãng lai và số dư
 • Chính sách để đạt được ổn định cán cân thanh toán

Phương pháp đánh giá môn IGCSE Economics

Học sinh hoàn thành chương trình IGCSE Economics sẽ phải hoàn thành 2 bài kiểm tra, với thang điểm đánh giá từ A* đến G, với A* là mức điểm cao nhất, G là mức điểm thấp nhất, bao gồm 2 bài thi như sau:

Paper 1– Diễn ra trong 45 phút– Mức điểm tối đa: 30 điểm– Trọng số điểm: 30%– Gồm 30 câu hỏiPaper 2– Diễn ra trong 135 phút– Mức điểm tối đa: 90 điểm– Trọng số điểm: 70%– Bao gồm các câu hỏi chọn phương án đúng

Học gia sư IGCSE Economics ở đâu hiệu quả nhất?

Chào mừng quý phụ huynh và các em học sinh đến với Tâm Tài Đức – trung tâm đào tạo uy tín hàng đầu về chương trình Cambridge IGCSE. Chúng tôi tự hào giới thiệu chương trình đào tạo theo phương pháp cá nhân hóa, giúp học sinh phát triển toàn diện và đạt được thành tích tốt nhất trong học tập.

Với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và sự tận tâm, chúng tôi cam kết đưa ra phương pháp giảng dạy tối ưu, tập trung vào nhu cầu riêng của từng học sinh. Từ đó, chương trình giúp các em phát triển khả năng ngôn ngữ, toán học, khoa học và xã hội theo tiêu chuẩn Cambridge.

Tại Tâm Tài Đức, chúng tôi sử dụng tài liệu học tập đạt tiêu chuẩn quốc tế, cùng với việc sử dụng công nghệ hiện đại, giúp các em học sinh tăng cường khả năng ghi nhớ và hiểu bài học.

Đặc biệt, chương trình đào tạo cá nhân hoá tại Tâm Tài Đức còn giúp các em phát triển các kỹ năng mềm như tự tin giao tiếp, khả năng giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo và tinh thần độc lập.

Hãy đến với Tâm Tài Đức và trải nghiệm chương trình đào tạo theo phương pháp cá nhân hóa của chúng tôi để học tập hiệu quả và đạt được thành tích tốt nhất!

Cambridge IGCSE Economics là gì?

Chương trình IGCSE Economics là một chương trình học kỹ năng và kiến thức về kinh tế, được thiết kế bởi Cambridge International Examinations (CIE) để giúp học sinh trung học phát triển năng lực và hiểu biết về các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của kinh tế.

Cambridge IGCSE Economics là gì?

IGCSE Economics là một phần của chương trình Cambridge IGCSE, được giảng dạy ở hơn 140 quốc gia trên thế giới và được công nhận bởi các trường đại học hàng đầu trên toàn cầu.

Chương trình bao gồm các chủ đề chính như nhu cầu và cung cầu, thị trường lao động, các hệ thống kinh tế, tài chính cá nhân và doanh nghiệp, và các vấn đề kinh tế toàn cầu.

IGCSE Economics cung cấp cho học sinh một nền tảng vững chắc để hiểu biết về cách hoạt động của thị trường và các quyết định kinh tế. Học sinh được khuyến khích suy nghĩ phản biện và áp dụng kiến thức vào các vấn đề kinh tế thực tế.

Việc học IGCSE Economics không chỉ giúp học sinh hiểu biết về kinh tế, mà còn cung cấp cho họ các kỹ năng quan trọng như phân tích, đánh giá và giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả.

Tầm quan trọng của môn học IGCSE Economics

Môn học IGCSE Economics có tầm quan trọng đối với học sinh vì nó cung cấp cho học sinh kiến thức và kỹ năng quan trọng trong lĩnh vực kinh tế, giúp học sinh hiểu được các quy trình kinh tế, cơ chế hoạt động của thị trường và các chính sách kinh tế của các quốc gia.

Một số tầm quan trọng của môn học IGCSE Economics đối với học sinh là:

 1. Cung cấp kiến thức cơ bản về kinh tế: Môn học này giúp học sinh hiểu được các khái niệm cơ bản về kinh tế, các thị trường và cơ chế hoạt động của chúng. Học sinh sẽ được học về sự tương tác giữa người tiêu dùng, doanh nghiệp và chính phủ trong việc quản lý tài nguyên kinh tế.
 2. Nâng cao kỹ năng tư duy và phân tích: Môn học này đòi hỏi học sinh phải có khả năng tư duy logic, phân tích và đưa ra quyết định dựa trên những thông tin và dữ liệu kinh tế. Điều này giúp học sinh trở nên thông minh hơn trong việc đánh giá các quyết định kinh tế trong cuộc sống hàng ngày.
 3. Hỗ trợ cho việc học tập và sự nghiệp sau này: Kiến thức về kinh tế là một phần không thể thiếu trong cuộc sống và là nền tảng quan trọng cho nhiều ngành nghề. Học sinh sẽ có cơ hội học các môn học khác như tài chính, quản lý kinh doanh và marketing, hoặc chọn theo đuổi các chương trình cao học liên quan đến kinh tế.
 4. Cải thiện khả năng giao tiếp và đàm phán: Môn học IGCSE Economics yêu cầu học sinh phải tham gia các bài thuyết trình, trao đổi, thảo luận và thuyết phục. Điều này giúp học sinh nâng cao khả năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục, một kỹ năng quan trọng trong cuộc sống và sự nghiệp.

Vì vậy, môn học IGCSE Economics có tầm quan trọng đối với học sinh, giúp họ trang bị những kiến thức và kỹ năng quan trọng cho cuộc sống và sự nghiệp sau này.

Tại sao nên học tốt IGCSE Economics từ năm cấp 3?

Việc học IGCSE Economics có nhiều lợi ích cho học sinh, bao gồm:

 1. Hiểu biết sâu sắc về kinh tế: Học sinh được học các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của kinh tế, giúp họ hiểu rõ hơn về cách hoạt động của thị trường và quyết định kinh tế.
 2. Phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề: Học sinh được khuyến khích suy nghĩ phản biện, phân tích và đánh giá các vấn đề kinh tế, giúp họ phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề trong cuộc sống hàng ngày.
 3. Tăng cường kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp: Việc học IGCSE Economics yêu cầu học sinh làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả trong quá trình học tập, giúp họ phát triển kỹ năng xã hội quan trọng.
 4. Có cơ hội đi du học: IGCSE Economics được công nhận và đánh giá cao bởi các trường đại học hàng đầu trên toàn thế giới, giúp học sinh có cơ hội đi du học và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực kinh tế.
 5. Có cơ hội tham gia các chương trình thực tế: Việc học IGCSE Economics cung cấp cho học sinh kiến thức và kỹ năng cần thiết để tham gia các chương trình thực tế, như thực tập tại doanh nghiệp, giúp họ trải nghiệm thực tế và phát triển kỹ năng làm việc.

Tóm lại, việc học IGCSE Economics là cách tốt nhất để học sinh hiểu biết về kinh tế, phát triển kỹ năng quan trọng và có cơ hội phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực kinh tế.

Chương trình IGCSE Economics bao gồm những kiến thức gì?

Chương trình IGCSE Economics bao gồm các kiến thức cơ bản về kinh tế, giúp học sinh hiểu rõ cách hoạt động của thị trường và các quyết định kinh tế. Cụ thể, chương trình bao gồm các chủ đề sau:

 1. Nhu cầu và cung cầu: Học sinh được học về sự tương tác giữa nhu cầu và cung cầu trong thị trường và cách ảnh hưởng đến giá cả.
 2. Thị trường lao động: Học sinh được học về các yếu tố ảnh hưởng đến sự cân bằng của thị trường lao động, bao gồm cung cầu lao động, mức lương và sự không đồng nhất của thu nhập.
 3. Hệ thống kinh tế: Học sinh được học về các loại hệ thống kinh tế, bao gồm kinh tế thị trường, kinh tế hoạt động dựa trên kế hoạch và kinh tế hỗn hợp.
 4. Tài chính cá nhân và doanh nghiệp: Học sinh được học về cách quản lý tài chính cá nhân và doanh nghiệp, bao gồm các khái niệm về tài khoản ngân hàng, đầu tư và quản lý tài chính.
 5. Kinh tế toàn cầu: Học sinh được học về các vấn đề kinh tế toàn cầu, bao gồm các tổ chức kinh tế quốc tế, thương mại quốc tế, tài trợ phát triển và các vấn đề môi trường.

Tất cả các chủ đề này đều rất quan trọng và liên quan chặt chẽ đến các quyết định kinh tế hàng ngày của các cá nhân, doanh nghiệp và các quốc gia. Việc học tập các kiến thức này sẽ giúp học sinh có hiểu biết sâu sắc về kinh tế và phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề và suy nghĩ phản biện.

Kì thi IGCSE Economics bao gồm những phần nào?

Kì thi IGCSE Economics bao gồm hai phần: Paper 1 và Paper 2.

Paper 1 là phần bài thi trắc nghiệm, trong đó học sinh sẽ trả lời 40 câu hỏi trong vòng 1 giờ. Các câu hỏi sẽ xoay quanh các kiến thức cơ bản về kinh tế được đề cập trong chương trình IGCSE Economics.

Paper 2 là phần bài thi tự luận, trong đó học sinh sẽ phải viết hai bài luận trong vòng 1 giờ và 30 phút. Mỗi bài luận có thể yêu cầu học sinh phân tích và đánh giá các vấn đề kinh tế hoặc giải quyết các bài toán liên quan đến kinh tế. Điểm số của phần này sẽ phụ thuộc vào khả năng của học sinh trong việc phân tích và trình bày các ý tưởng, bằng chứng và lập luận.

Để đạt được kết quả tốt trong kì thi IGCSE Economics, học sinh cần phải học tập chăm chỉ, hiểu rõ các kiến thức trong chương trình và rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề và trình bày ý tưởng một cách logic và rõ ràng.

Làm thế nào để đạt điểm cao trong bài thi IGCSE Economics?

Để đạt được điểm cao trong bài thi IGCSE Economics, học sinh có thể thực hiện các bước sau:

 1. Học tập chăm chỉ: Điều quan trọng nhất là học sinh cần phải hiểu rõ và nắm vững kiến thức trong chương trình IGCSE Economics. Họ có thể đọc các sách giáo khoa, tài liệu tham khảo và tham gia lớp học, hội thảo để hiểu rõ hơn về các chủ đề trong môn học.
 2. Làm bài tập và trả lời câu hỏi: Học sinh nên làm các bài tập và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra và củng cố kiến thức. Họ cũng nên luyện tập viết các bài luận để rèn luyện kỹ năng viết và phân tích ý tưởng.
 3. Hiểu rõ yêu cầu của bài thi: Học sinh cần đọc kỹ các yêu cầu và chỉ dẫn của bài thi để có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn đánh giá.
 4. Chuẩn bị tốt cho bài thi: Học sinh nên tìm hiểu về cấu trúc của bài thi, thời gian, số câu hỏi, phương thức chấm điểm và các yêu cầu khác để có thể chuẩn bị tốt cho bài thi.
 5. Trả lời câu hỏi đầy đủ và rõ ràng: Học sinh nên trả lời câu hỏi đầy đủ, sử dụng các khái niệm và thông tin liên quan để giải thích ý tưởng một cách rõ ràng và logic.
 6. Lập luận và phân tích một cách sáng tạo: Học sinh cần phải lập luận và phân tích các vấn đề kinh tế một cách sáng tạo và đưa ra những ý kiến mới mẻ, điều này giúp họ có được điểm số cao trong phần bài luận.
 7. Luyện tập và làm bài thi mô phỏng: Học sinh có thể luyện tập và làm các bài thi mô phỏng để rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề và quen với phương thức chấm điểm.

Để đạt được điểm cao trong bài thi IGCSE Economics Paper 1, học sinh cần làm những gì?

Để đạt được điểm cao trong bài thi IGCSE Economics Paper 1, học sinh có thể thực hiện các bước sau:

 1. Nắm vững kiến thức cơ bản: Học sinh cần phải nắm vững các khái niệm cơ bản và hiểu rõ về các chủ đề trong môn học. Họ có thể đọc các sách giáo khoa, tài liệu tham khảo và tham gia lớp học, hội thảo để hiểu rõ hơn về các chủ đề trong môn học.
 2. Chuẩn bị tốt cho bài thi: Học sinh nên tìm hiểu về cấu trúc của bài thi, thời gian, số câu hỏi, phương thức chấm điểm và các yêu cầu khác để có thể chuẩn bị tốt cho bài thi.
 3. Đọc kỹ đề thi: Học sinh nên đọc kỹ đề thi để hiểu rõ yêu cầu của bài thi, thời gian làm bài và số câu hỏi.
 4. Trả lời câu hỏi đầy đủ và rõ ràng: Học sinh nên trả lời câu hỏi đầy đủ, sử dụng các khái niệm và thông tin liên quan để giải thích ý tưởng một cách rõ ràng và logic.
 5. Chọn câu hỏi phù hợp: Học sinh nên đọc kỹ tất cả các câu hỏi và chọn câu hỏi phù hợp với kiến thức của mình. Đừng chọn câu hỏi mà không hiểu rõ về nó.
 6. Sử dụng các ví dụ cụ thể: Học sinh nên sử dụng các ví dụ cụ thể để minh họa và làm rõ ý tưởng của mình. Các ví dụ này cần phù hợp với câu hỏi và được giải thích một cách rõ ràng và logic.
 7. Lập luận và phân tích một cách sáng tạo: Học sinh cần phải lập luận và phân tích các vấn đề kinh tế một cách sáng tạo và đưa ra những ý kiến mới mẻ, điều này giúp họ có được điểm số cao trong phần bài luận.
 8. Đọc lại và sửa chữa: Học sinh nên đọc lại bài thi và sửa chữa những lỗi sai chính tả, ngữ pháp và logic. Điều này giúp cho bài thi trở nên hoàn chỉnh và chính xác hơn.

Để đạt được điểm cao trong bài thi IGCSE Economics Paper 2, học sinh cần làm những bước như thế nào?

Để đạt được điểm cao trong bài thi IGCSE Economics Paper 2, học sinh có thể thực hiện các bước sau:

 1. Nắm vững kiến thức cơ bản: Học sinh cần phải nắm vững các khái niệm cơ bản, hiểu rõ các chủ đề trong môn học và các phương pháp phân tích kinh tế cơ bản.
 2. Chuẩn bị tốt cho bài thi: Học sinh nên tìm hiểu về cấu trúc của bài thi, thời gian, số câu hỏi, phương thức chấm điểm và các yêu cầu khác để có thể chuẩn bị tốt cho bài thi.
 3. Đọc kỹ đề thi: Học sinh nên đọc kỹ đề thi để hiểu rõ yêu cầu của bài thi, thời gian làm bài và số câu hỏi.
 4. Phân tích và trả lời câu hỏi một cách sáng tạo: Học sinh nên phân tích câu hỏi một cách sáng tạo và trả lời câu hỏi một cách đầy đủ và rõ ràng. Họ cần phải sử dụng các khái niệm và thông tin liên quan để giải thích ý tưởng một cách rõ ràng và logic.
 5. Sử dụng các ví dụ cụ thể: Học sinh nên sử dụng các ví dụ cụ thể để minh họa và làm rõ ý tưởng của mình. Các ví dụ này cần phù hợp với câu hỏi và được giải thích một cách rõ ràng và logic.
 6. Lập luận và phân tích một cách logic và chi tiết: Học sinh cần phải lập luận và phân tích các vấn đề kinh tế một cách logic và chi tiết. Họ nên giải thích rõ ràng các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định kinh tế và đưa ra các lập luận đầy đủ và logic.
 7. Trình bày bài thi một cách rõ ràng và có cấu trúc: Học sinh cần phải trình bày bài thi một cách rõ ràng và có cấu trúc. Họ nên sử dụng các đoạn văn ngắn, dấu phân cách và các từ nối để giúp cho bài thi trở nên dễ đọc và hiểu.
 8. Đọc lại và sửa chữa: Học sinh nên đọc lại bài thi và sửa chữa những lỗi sai chính tả, ngữ pháp và logic. Điều này giúp cho bài thi trở nên hoàn chỉnh hơn.

Kế hoạch ôn thi IGCSE Economics

Để ôn thi IGCSE Economics hiệu quả, học sinh nên thực hiện theo kế hoạch ôn thi sau đây:

 1. Tìm hiểu chương trình học: Học sinh nên đọc kỹ giáo trình của môn học, liệt kê ra các chủ đề và kiến thức cần học.
 2. Lập kế hoạch học tập: Dựa trên chương trình học, học sinh có thể lập kế hoạch học tập bao gồm các kỹ năng, khái niệm, lý thuyết, bài tập và câu hỏi luyện tập.
 3. Tìm tài liệu học tập: Học sinh có thể tìm các sách, tài liệu, video, bài giảng, tài liệu học tập trực tuyến để tăng cường kiến thức và nắm vững các khái niệm trong môn học.
 4. Làm bài tập và đề thi mẫu: Học sinh nên làm các bài tập và đề thi mẫu để nắm vững cấu trúc đề thi, rèn luyện kỹ năng làm bài và củng cố kiến thức.
 5. Tổ chức nhóm học tập: Học sinh có thể tổ chức nhóm học tập để trao đổi, giải đáp các câu hỏi và luyện tập cùng nhau.
 6. Tạo thói quen học tập thường xuyên: Học sinh cần có thói quen học tập thường xuyên để nắm vững kiến thức và rèn luyện kỹ năng.
 7. Đánh giá tiến độ học tập: Học sinh nên đánh giá tiến độ học tập của mình để biết được những điểm mạnh và yếu, từ đó điều chỉnh kế hoạch học tập.
 8. Nghỉ ngơi và giải trí: Học sinh cần nghỉ ngơi và giải trí để giảm stress và tăng hiệu quả học tập.
 9. Ôn tập trước ngày thi: Trong thời gian trước ngày thi, học sinh nên ôn tập lại kiến thức đã học, làm các đề thi mẫu và sửa lỗi để tăng cường tự tin cho kỳ thi.

Kế hoạch ôn thi IGCSE Economics phù hợp sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức và có kỹ năng làm bài tốt hơn, từ đó đạt được kết quả cao trong kỳ thi.

Cách đánh giá kết quả bài thi IGCSE Economics

Để đánh giá kết quả bài thi IGCSE Economics, có thể dựa trên các tiêu chí sau:

 1. Điểm số: Điểm số là tiêu chí chính để đánh giá kết quả bài thi. Điểm số càng cao thì kết quả càng tốt. Điểm số sẽ được chia thành từng phần của đề thi để học sinh biết được mình đạt được điểm số cao ở những phần nào, và cần cải thiện những phần nào để đạt được điểm số tốt hơn.
 2. Các tiêu chí khác: Ngoài điểm số, còn có thể đánh giá kết quả bài thi theo các tiêu chí khác như khả năng phân tích, đánh giá, áp dụng kiến thức, tư duy logic, khả năng trình bày bài viết, sự đa dạng trong cách giải quyết vấn đề, sự hiểu biết sâu rộng về kinh tế và các ứng dụng của nó trong cuộc sống.
 3. So sánh với mức tiêu chuẩn: Mức tiêu chuẩn là tiêu chí để đánh giá xem kết quả bài thi của học sinh có đáp ứng được yêu cầu của chương trình học hay không. Học sinh cần đạt điểm số tương đối cao so với mức tiêu chuẩn để đạt được kết quả tốt.
 4. Phản hồi từ giáo viên: Giáo viên có thể đánh giá kết quả bài thi của học sinh và đưa ra phản hồi để học sinh biết được điểm mạnh và điểm yếu của mình, từ đó có thể cải thiện kỹ năng và đạt được kết quả tốt hơn trong các bài thi tiếp theo.

Tóm lại, việc đánh giá kết quả bài thi IGCSE Economics sẽ dựa trên điểm số, các tiêu chí khác và so sánh với mức tiêu chuẩn để đánh giá năng lực và thành tựu học tập của học sinh.

nguyen-huu-yen-thy

Mã số: 76

Gia sư: Nguyễn Hữu Yên Thy

Giới tính: Nữ

Xem thêm

Năm sinh: 1991

Trường: Tốt nghiệp trường RMIT

Hiện là: Giáo viên

Chuyên ngành: Chuyên ngành Accountancy

Năm tốt nghiệp: TN

Dạy môn: IB Economics,IGCSE Economics,A-level Economics,AP Economics,Microeconomics,Macroeconomics,Accounting

Thời gian dạy: Sáng Thứ 2,Chiều Thứ 2,Tối Thứ 2,Chiều Thứ 3,Tối Thứ 3,Chiều Thứ 4,Tối Thứ 4,Sáng Thứ 5,Chiều Thứ 5,Tối Thứ 5,Sáng Thứ 6,Chiều Thứ 6,Tối Thứ 6,Sáng Thứ 7,Chiều Thứ 7,Tối Thứ 7,Sáng Chủ Nhật,Chiều Chủ Nhật,Tối Chủ Nhật

Nhận dạy: Dạy cho sinh viên,Học sinh trường quốc tế

Giọng nói: Miền Nam

Khu vực: Quận Tân Bình

Nguyên quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Đ/C: Melbourne, Úc

Tự giới thiệu

Điểm nổi bật:

 • Giáo viên giỏi
 • tận tâm
 • nhiều kinh nghiệm
 • đã nhận nhiều lớp dạy tại trung tâm.
Xem Văn bằng và chứng chỉ:
prev
prev
huynh-bao-thach

Mã số: 38

Gia sư: Huỳnh Bảo Thạch

Giới tính: Nam

Xem thêm

Năm sinh: 1990

Trường: Hanken School of Economics, Helsinki, Phần Lan

Hiện là: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Thạc sĩ ngành quản trị chiến lược. Nghiên cứu sinh tiến sĩ

Năm tốt nghiệp: TN

Dạy môn: Tiếng Anh,Toán bằng tiếng Anh,Vật lí bằng Tiếng Anh,Hóa học bằng Tiếng Anh,Kinh tế vi mô,Kinh tế vĩ mô,Toán cao cấp,Xác xuất thống kê,IB Math,IGCSE Math,A-level Math,AP Math,Microeconomics,Calculus,Macroeconomics,Econometrics,Probability,Toeic

Thời gian dạy: Sáng Thứ 2,Chiều Thứ 2,Tối Thứ 2,Chiều Thứ 3,Tối Thứ 3,Chiều Thứ 4,Tối Thứ 4,Sáng Thứ 5,Chiều Thứ 5,Tối Thứ 5,Sáng Thứ 6,Chiều Thứ 6,Tối Thứ 6,Sáng Thứ 7,Chiều Thứ 7,Tối Thứ 7,Sáng Chủ Nhật,Chiều Chủ Nhật,Tối Chủ Nhật

Nhận dạy: Xác suất thống kê,Kinh tế lượng,Tiếng Anh,Toán cao cấp,Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô,Toán bằng Tiếng Anh,Vật lí bằng Tiếng Anh,Hóa học bằng Tiếng Anh,IB Math,IGCSE Math,A-level Math,AP Math,IB Economics,IGCSE Economics,A-level Economics,AP Economics,IB Physics,IGCSE Physics,A-level Physics,AP Physics,IB Chemistry,IGCSE Chemistry,A-level Chemistry,AP Chemistry,IB Business Management,IGCSE Business Studies,A-level Business Studies,Psychology,Microeconomics,Macroeconomics,Kinh tế vi mô,Kinh tế vĩ mô,Econometrics,Probability,Toeic

Giọng nói: Miền Nam

Khu vực: Quận Bình Thạnh

Nguyên quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Đ/C: 25H Phan Đăng Lưu, Phường 3, Bình Thạnh, Tp HCM

Tự giới thiệu

Điểm nổi bật:

 • Giáo viên giỏi
 • tận tâm
 • nhiều kinh nghiệm
 • đã nhận nhiều lớp dạy tại trung tâm.
Xem Văn bằng và chứng chỉ:
prev
prev
20230816_122939

Mã số: 58

Gia sư: Phạm văn tân

Giới tính: Nam

Xem thêm

Năm sinh: 1971

Trường: Univeristy of Washington

Hiện là: Cử nhân

Chuyên ngành: Engineering

Năm tốt nghiệp: 2002

Dạy môn: ,Toan ly hóa Economics English

Thời gian dạy: Sáng Thứ 2,Chiều Thứ 2,Tối Thứ 2,Sáng Thứ 3,Chiều Thứ 3,Tối Thứ 3,Sáng Thứ 4,Chiều Thứ 4,Tối Thứ 4,Sáng Thứ 5,Chiều Thứ 5,Tối Thứ 5,Sáng Thứ 6,Chiều Thứ 6,Tối Thứ 6,Sáng Thứ 7,Chiều Thứ 7,Tối Thứ 7,Sáng Chủ Nhật

Nhận dạy: ,Tơi Đại hoc

Giọng nói: Miền Nam

Khu vực: Thành phố Long Xuyên

Nguyên quán: Tỉnh Long An

Đ/C: 821 thoai ngoc hầu mỹ xuyên long xuyên an giang

Tự giới thiệu
As an English teacher with more than 5 years of experience in Vietnam, I am very enthusiastic to be your tutor for the subject. I lived in Seattle, WA USA for more than 20 years. In 2013, I moved back to teach students in different sciences subjects such as math, physics and chemistry. The students need my help to take cources to be certified when they go to study abroad. Growing up in Vietnam, having lived in the US for a long time and teaching English in Vietnam for many years, I have gained a lot of experience in teaching Vietnamese students In addition to my degree in Electrical Engineering in the US, I also have a TESOL certificate in teaching English in 2021. I am happied to transfer my knowdlege studied in Vietnam and the US and have received many praises from their parents.

Thành tích: Dạy nhiều học sinh chuẩn bị du học các môn khoa học. Dạy anh văn từ thiếu nhi, thiếu niên ... đến IELTS và giao tiếp

Điểm nổi bật:

 • Đã từng hoc làm viêc ở mỹ 20 năm hoc Đai học bách khoa Tphcm đã gia sư 6 năm tại Vietnam cho các bé và du học sinh
Xem Văn bằng và chứng chỉ:
prev
prev
230721_Original-photo

Mã số: 150

Gia sư: Nguyet Dang

Giới tính: Nữ

Xem thêm

Năm sinh: 20/5/1995

Trường: Đại học Montpellier

Hiện là: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Genetics & Genomics

Năm tốt nghiệp: 2022

Dạy môn: IB Math,IGCSE Math,A-level Math,AP Math,IB Computer Science,IGCSE Computer Science,IGCSE Economics,A-level Economics,IGCSE Science,IGCSE Physics,A-level Physics,IGCSE Chemistry,A-level Chemistry,IGCSE Business Studies,A-level Business Studies,IB Biology,IGCSE Biology,A-level Biology,AP Biology,IGCSE ICT,IGCSE Geography

Thời gian dạy: Tối Thứ 7,Chiều Chủ Nhật,Tối Chủ Nhật

Nhận dạy: Học sinh trường quốc tế,Dạy chương trình đại học

Giọng nói: Miền Bắc

Khu vực: Quận 7

Nguyên quán: Thành phố Hải Phòng

Đ/C: Tân Phong, Quận 7

Tự giới thiệu
I'm an ardent lifelong learner who firmly believes that teaching is the ultimate path to mastery. My approach to studying revolves around the three phases of understanding, remembering, and applying, forming the core of my teaching philosophy. Let's embark on this enriching educational journey together!

Thành tích: Có học viên trúng tuyển MBA tại Liverpool John Moores University và Master of Clinical Trials (Thạc sĩ Thử nghiệm Lâm sàng) tại University College London

Điểm nổi bật:

 • Chủ động
 • Giao tiếp
 • Tự học
Xem Văn bằng và chứng chỉ:
prev
prev

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0946433647 hoặc 0908 290 601

Mã số thuế : 0311933841

QUÝ PHỤ HUYNH LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ