Gia sư IB Business Management

Học IB Business nên tham khảo giáo trình nào?

Kiến thức doanh là chung nhất nhưng case study trong môn IB Business là muôn hình vạn trạng. Học IB Business nên tham khảo giáo trình nào để có được kiến thức kinh doanh phong phú là một trong những yếu tố quan trọng cho việc đi đến thành công.

IB Business gồm những nội dung gì?

IB Business được thiết kế để học sinh làm quen và nắm bắt rõ những kiến thức liên quan đến 5 lĩnh vực sau đây:

1) Business Organisation and Environment (Tổ chức Doanh nghiệp và Môi trường)

2) Human Resource Management (Quản lý Nhân lực)

3) Finance and Accounts (Tài chính và Kế Toán)

4) Marketing (Tiếp thị)

5) Operations Management (Quản lý Dự án)

Kiến thức của IB Business tập trung vào việc diễn giải và mô tả 5 yếu tố trên. Học sinh phải áp dụng kiến thức thực tế trong quá trình học khóa học này. Tưởng chừng đây có vẻ bao gồm những kiến thức khô khan nhưng trên thực tế những nội dung của IB Business thường xuất hiện rất nhiều trong đời sống kinh tế thường nhật.

Khóa học IB Business tập trung vào việc phân tích, so sánh và đưa ra ví dụ thực tế về môi trường, chiến lực kinh doanh, bài học kinh doanh từ những công ty, doanh nghiệp lớn trên thế giới để học sinh lựa chọn môn học có cái nhìn tổng quan nhất về lĩnh vực kinh doanh thực tiễn. Vậy học IB Business nên tham khảo giáo trình nào?

Vậy học IB Business nên tham khảo giáo trình nào?

 1. Paul Hoang – Business Management for IB Diploma, 3rd edition – IBID Press: Đây là tài liệu tiêu chuẩn của IB Business. Tài liệu này được sử dụng bởi nhiều giáo viên và học sinh vì các ghi chú chính xác và dễ tiếp thu cũng như lời khuyên của các chuyên gia và các câu hỏi bám theo cấu trúc bài thi về từng chủ đề, giúp học sinh về 3 mặt chính:
 • Thực hành và kiểm tra trình độ của bạn về một loạt các câu hỏi thực hành.
 • Nhận ra được những yếu tố quan trọng trong các thuật ngữ và kiến thức chính của mỗi chủ đề.
 • Xác định được bạn cần làm gì để đạt được một mức điểm xác định với các lời khuyên, mẹo vặt cũng như phương pháp ôn luyện.
 1. Kognity: Đây là tài liệu e-book chuyên được sử dụng nhằm bổ sung bao gồm các mẹo làm bài, những kiến thức chủ yếu, thêm vào đó, nó còn được viết rất tốt và hấp dẫn. Kognity là được học sinh chọn học vì nó có phần bài tập rất phong phú và có lời giải chi tiết cho từng vấn đề làm cho việc ôn luyện trở nên rất dễ dàng. Theo kinh nghiệm của nhiều học sinh, Kognity nên được dùng chung với các tài liệu khác để tăng độ hiệu quả.
 2. Stimpson – Business Management – Cambridge: Được thiết kế cho phù hợp với những yêu cầu và chỉ tiêu đánh giá của chương trình IB, tài liệu này được yêu chuộng do những ý chính trong từng chủ đề chính đều được tóm gọm rõ ràng và chi tiết cùng với các dạng bài tập bám theo cấu trúc bài thi IB chặt chẽ và các phương pháp làm bài độc đáo. Ngoài ra, nó còn tích hợp tài liệu TOK (Theory of Knowledge) cho học sinh dễ dàng tham khảo.

CHƯƠNG TRÌNH IB BUSINESS MANAGEMENT (QUẢN TRỊ KINH DOANH IB) 

Mục tiêu của khóa học quản lý kinh doanh tại HL và SL là:

khuyến khích một cái nhìn toàn diện về thế giới kinh doanh

trao quyền cho sinh viên suy nghĩ nghiêm túc và chiến lược về hành vi cá nhân và tổ chức

thúc đẩy tầm quan trọng của việc khám phá các vấn đề kinh doanh từ các quan điểm văn hóa khác nhau

cho phép học sinh đánh giá đúng bản chất và tầm quan trọng của sự thay đổi trong bối cảnh địa phương, khu vực và toàn cầu

thúc đẩy nhận thức về tầm quan trọng của các yếu tố môi trường, xã hội và đạo đức trong hành động của các cá nhân và tổ chức

phát triển sự hiểu biết về tầm quan trọng của đổi mới trong môi trường kinh doanh.

Unit 1: Business organization and environmentBài 1: Tổ chức và môi trường kinh doanh
1.1 Introduction to business management1.1 Giới thiệu về quản lý doanh nghiệp
1.2 Types of organizations1.2 Các loại hình tổ chức
1.3 Organizational objectives1.3 Mục tiêu của tổ chức
1.4 Stakeholders1.4 Các bên liên quan
1.5 External environment1.5 Môi trường bên ngoài
1.6 Growth and evolution1.6 Tăng trưởng và tiến hóa
1.7 Organizational planning tools (HL only)1.7 Công cụ lập kế hoạch tổ chức (chỉ dành cho HL)
Unit 2: Human resource managementBài 2: Quản lý nguồn nhân lực
2.1 Functions and evolution of human resource management2.1 Chức năng và sự phát triển của quản trị nguồn nhân lực
2.2 Organizational structure2.2 Cơ cấu tổ chức
2.3 Leadership and management2.3 Lãnh đạo và quản lý
2.4 Motivation2.4 Động lực
2.5 Organizational (corporate) culture (HL only)2.5 Văn hóa tổ chức (công ty) (chỉ HL)
2.6 Industrial/employee relations (HL only)2.6 Quan hệ lao động/nhân viên (chỉ dành cho HL)
Unit 3: Finance and accountsBài 3: Tài chính và kế toán
3.1 Sources of finance3.1 Nguồn tài chính
3.2 Costs and revenues3.2 Chi phí và doanh thu
3.3 Break-even analysis3.3 Phân tích hòa vốn
3.4 Final accounts (some HL only)3.4 Tài khoản cuối cùng (chỉ một số HL)
3.5 Profitability and liquidity ratio analysis3.5 Phân tích khả năng sinh lời và tỷ lệ thanh khoản
3.6 Efficiency ratio analysis (HL only)3.6 Phân tích tỷ lệ hiệu quả (chỉ HL)
3.7 Cash flow3.7 Dòng tiền
3.8 Investment appraisal (some HL only)3.8 Thẩm định đầu tư (chỉ một số HL)
3.9 Budgets (HL only)3.9 Ngân sách (chỉ HL)
Unit 4: MarketingBài 4: Tiếp thị
4.1 The role of marketing4.1 Vai trò của tiếp thị
4.2 Marketing planning (including introduction to the four Ps)4.2 Lập kế hoạch tiếp thị (bao gồm giới thiệu về bốn chữ P)
4.3 Sales forecasting4.3 Dự báo bán hàng
4.4 Market research4.4 Nghiên cứu thị trường
4.5 The four Ps (product, price, promotion, place)4.5 Bốn chữ P (sản phẩm, giá cả, khuyến mãi, địa điểm)
4.6 The extended marketing mix of seven Ps (HL only)4.6 Hỗn hợp tiếp thị mở rộng gồm bảy chữ P (chỉ dành cho HL)
4.7 International marketing (HL only)4.7 Tiếp thị quốc tế (chỉ HL)
4.8 E-commerce4.8 Thương mại điện tử
Unit 5: Operations managementBài 5: Quản lý vận hành
5.1 The role of operations management5.1 Vai trò của quản lý vận hành
5.2 Production methods5.2 Phương pháp sản xuất
5.3 Lean production and quality management (HL only)5.3 Quản lý chất lượng và sản xuất tinh gọn (chỉ dành cho HL)
5.4 Location5.4 Vị trí
5.5 Production planning (HL only)5.5 Lập kế hoạch sản xuất (chỉ dành cho HL)
5.6 Research and development (HL only)5.6 Nghiên cứu và phát triển (chỉ HL)
5.7 Crisis management and contingency planning (HL only)5.7 Quản lý khủng hoảng và lập kế hoạch dự phòng (chỉ dành cho HL)

Đánh giá

Đánh giá ngoài đối với học sinh HL và SL bao gồm hai bài kiểm tra viết. Bài một dựa trên một nghiên cứu điển hình đã xem trước được phát hành trước và bài hai bao gồm các câu hỏi có cấu trúc dựa trên tài liệu kích thích và một câu hỏi trả lời mở rộng để đánh giá mức độ hiểu biết của học sinh về các khái niệm chính của khóa học.

Internal Assessment (IA) cho sinh viên HL là một dự án nghiên cứu và cho sinh viên SL là một bài bình luận bằng văn bản. Trong cả hai nhiệm vụ, sinh viên nghiên cứu các tổ chức kinh doanh trong thế giới thực. Chúng được đánh dấu nội bộ bởi các giáo viên bộ môn và sau đó được kiểm duyệt bên ngoài bởi các giám khảo IB.

Bài luận mở rộng EE (Extended Essay)

Là một phần nghiên cứu độc lập, tự định hướng, đỉnh cao là một Paper luận dài 4000 từ.

 • Nhấn mạnh vào quá trình nghiên cứu, vào sự tham gia cá nhân trong việc khám phá chủ đề

và về truyền đạt ý tưởng và phát triển lập luận.

 • Nó cung cấp cho sinh viên cơ hội tham gia vào nghiên cứu cá nhân trong một chủ đề của riêng họ

sự lựa chọn.

 • Học sinh cần khoảng 40 giờ làm việc.
 • Nó là bắt buộc đối với các ứng viên Văn bằng đầy đủ.
230721_Original-photo

Mã số: 150

Gia sư: Nguyet Dang

Giới tính: Nữ

Xem thêm

Năm sinh: 20/5/1995

Trường: Đại học Montpellier

Hiện là: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Genetics & Genomics

Năm tốt nghiệp: 2022

Dạy môn: IB Math,IGCSE Math,A-level Math,AP Math,IB Computer Science,IGCSE Computer Science,IGCSE Economics,A-level Economics,IGCSE Science,IGCSE Physics,A-level Physics,IGCSE Chemistry,A-level Chemistry,IGCSE Business Studies,A-level Business Studies,IB Biology,IGCSE Biology,A-level Biology,AP Biology,IGCSE ICT,IGCSE Geography

Thời gian dạy: Tối Thứ 7,Chiều Chủ Nhật,Tối Chủ Nhật

Nhận dạy: Học sinh trường quốc tế,Dạy chương trình đại học

Giọng nói: Miền Bắc

Khu vực: Quận 7

Nguyên quán: Thành phố Hải Phòng

Đ/C: Tân Phong, Quận 7

Tự giới thiệu
I'm an ardent lifelong learner who firmly believes that teaching is the ultimate path to mastery. My approach to studying revolves around the three phases of understanding, remembering, and applying, forming the core of my teaching philosophy. Let's embark on this enriching educational journey together!

Thành tích: Có học viên trúng tuyển MBA tại Liverpool John Moores University và Master of Clinical Trials (Thạc sĩ Thử nghiệm Lâm sàng) tại University College London

Điểm nổi bật:

 • Chủ động
 • Giao tiếp
 • Tự học
Xem Văn bằng và chứng chỉ:
prev
prev

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0946433647 hoặc 0908 290 601

Mã số thuế : 0311933841

QUÝ PHỤ HUYNH LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ