Gia sư AP Geography

GIA SƯ DẠY AP HUMAN GEOGRAPHY

Chương trình học môn AP Human Geography

thường bao gồm các chủ đề sau đây:

Introduction to Human Geography: Giới thiệu về địa lý nhân loại, các phương pháp và công cụ nghiên cứu địa lý.

Population and Migration: Tổng quan về dân số và di cư, bao gồm các yếu tố ảnh hưởng đến dân số, mô hình tăng trưởng dân số, địa lý di cư và những hệ quả của di cư.

Culture, Language, and Religion: Các yếu tố văn hóa và tôn giáo ảnh hưởng đến nhân loại, bao gồm các khái niệm về văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo và sự khác biệt văn hóa.

Political Geography: Các yếu tố địa lý ảnh hưởng đến chính trị, bao gồm các khái niệm về quyền lực, chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Agriculture, Food Production, and Rural Land Use: Nông nghiệp, sản xuất thực phẩm và sử dụng đất nông thôn.

Industrialization and Economic Development: Các yếu tố kinh tế ảnh hưởng đến địa lý, bao gồm các khái niệm về công nghiệp hóa, phát triển kinh tế và sự phân hóa kinh tế.

Urbanization and Urban Systems: Đô thị hóa, các hệ thống đô thị và vấn đề đô thị hóa.

Environmental Geography: Địa lý môi trường và vấn đề môi trường, bao gồm các khái niệm về biến đổi khí hậu, sự thoái hóa đất và sự suy thoái của tài nguyên.

Học sinh thường sẽ được yêu cầu tham gia các hoạt động và bài tập trong lớp, đọc tài liệu và làm các dự án nghiên cứu và thuyết trình. Ngoài ra, các buổi thảo luận lớp học, trò chuyện với giáo viên và các học sinh khác cũng là một phần quan trọng của chương trình học.

Cuối cùng, học sinh sẽ phải tham gia kỳ thi AP Human Geography, bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận để kiểm tra kiến thức và hiểu biết của họ về nội dung môn học.

Đánh giá môn học

Môn học AP Human Geography thường được đánh giá dựa trên các bài kiểm tra trong lớp học, các bài tập, dự án nghiên cứu và kỳ thi cuối kỳ AP. Điểm số từ các bài kiểm tra và bài tập thường được tính toán lại thành điểm trung bình học kỳ.

Trong kỳ thi AP Human Geography, học sinh sẽ được đánh giá dựa trên cả các câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận. Điểm số trong kỳ thi AP sẽ được tính bằng tổng số điểm hợp lệ mà học sinh đạt được từ các câu trả lời đúng.

Trong quá trình học tập, giáo viên cũng có thể đánh giá học sinh dựa trên sự tham gia của họ trong lớp học, trao đổi và hoạt động nhóm. Điều này giúp học sinh học tập hiệu quả hơn và phát triển kỹ năng giao tiếp và hợp tác.

Cuối cùng, điểm số của học sinh trong kỳ thi AP Human Geography có thể được sử dụng để đánh giá khả năng của họ trong việc đăng ký vào trường đại học và nhận học bổng.

AP Human Geography là gì? Tìm giáo viên AP Human Geography (Địa lý nhân văn) ở đâu hiệu quả cao?

AP Human Geography (Địa lý nhân văn) là một trong những môn khoa học xã hội được săn đón nhất trong chương trình học AP. Trong quá trình học tập môn học AP Human Geography, các em học sinh chắc chắn được trải nghiệm quá trình học tập những kiến thức bổ ích về địa lý, cũng như mối liên hệ tương tác giữa địa lý và con người. AP Human Geography không chỉ là một môn khoa học đời sống, mà còn đem đến rất nhiều thông tin bổ ích và thú vị cho các em học sinh. Cùng Tâm Tài Đức tìm hiểu về môn học AP Human Geography trong bài viết dưới đây!

Mục tiêu môn học AP Human Geography 

College Board xác định mục tiêu yêu cầu đầu ra đối với môn học AP Human Geography như sau: Khám phá cách con người hiểu, sử dụng và thay đổi bề mặt Trái đất thông qua việc sử dụng các công cụ và quy trình tư duy của các nhà địa lý để kiểm tra các mô hình dân số, di cư và sử dụng đất của con người.

Các kỹ năng trong AP Human Geography

Môn học AP Human Geography yêu cầu học sinh thực hành rèn luyện và hoàn thiện các kỹ năng sau:

 • Kết nối các khái niệm và quy trình địa lý với các tình huống thực tế
 • Hiểu thông tin được hiển thị trong bản đồ, bảng, biểu đồ, đồ thị, đồ họa thông tin, hình ảnh và phong cảnh
 • Xem xét các mô hình và xu hướng trong dữ liệu và các nguồn trực quan như bản đồ và rút ra kết luận
 • Hiểu mối quan hệ không gian bằng cách sử dụng quy mô địa lý

Nội dung môn học AP Human Geography

Nội dung khóa học AP Human Geography được chia thành các đơn vị học nhỏ, theo các trình tự các đơn vị kiến thức từ kiến thức chung đến các kiến thức chi tiết, chuyên sâu hơn. Tuỳ từng quốc gia và giáo viên giảng dạy mà thứ tự sắp xếp các nội dung khóa học sẽ có sự thay đổi dựa trên các kiến thức ưu tiên của từng trường học, quốc gia. Tuy nhiên, về cơ bản, các đơn vị kiến thức trong khóa học AP Human Geography không có sự khác biệt quá lớn, cụ thể được chia thành các bài học như sau:

Bài 1:  Tư duy địa lý

Học sinh sẽ tìm hiểu về các công cụ và phương pháp mà các nhà địa lý sử dụng trong nghiên cứu về địa lý.

Các chủ đề bao gồm:

 • Các loại bản đồ khác nhau và thông tin từ bản đồ
 • Cách các nhà địa lý thu thập và sử dụng dữ liệu
 • Các mối quan hệ và mô hình không gian
 • Phân tích dữ liệu ở các quy mô khác nhau (ví dụ: toàn cầu, quốc gia, địa phương)
 • Cách các nhà địa lý xác định các vùng

Bài 2: Các mô hình và quá trình dân số và di cư

Học sinh sẽ khám phá các mô hình liên quan đến quần thể người.

Các chủ đề bao gồm:

 • Mật độ dân số và ảnh hưởng của nó đến xã hội và môi trường
 • Các lý thuyết về tăng trưởng và suy giảm dân số
 • Chính sách dân số và nhập cư và tác động của chúng
 • Nguyên nhân và tác động của di cư

Bài 3: Các mô hình và quy trình văn hóa

Học sinh sẽ tập trung vào cách thức và lý do ngôn ngữ, tôn giáo và các thực hành văn hóa khác lan truyền theo không gian và thời gian.

Các chủ đề bao gồm:

 • Phương thức lan truyền các hoạt động văn hóa
 • Các yếu tố lịch sử, chẳng hạn như chủ nghĩa thực dân và thương mại, ảnh hưởng đến các mô hình văn hóa
 • Các yếu tố hiện đại, chẳng hạn như toàn cầu hóa, ảnh hưởng đến các mô hình văn hóa
 • Tại sao các tôn giáo khác nhau lại lan truyền theo những cách khác nhau

Bài 4: Các mô hình và quy trình chính trị

Học sinh sẽ tìm hiểu kiến ​​thức về dân số và các hình mẫu văn hóa khi tìm hiểu về tổ chức chính trị trên thế giới.

Các chủ đề bao gồm:

 • Các loại thực thể chính trị như quốc gia và quốc gia-dân tộc
 • Những ý tưởng và lực lượng định hình ranh giới chính trị của thế giới hiện đại
 • Các hình thức chính phủ như các quốc gia đơn nhất và các quốc gia liên bang
 • Những yếu tố dẫn đến sự tan rã của các quốc gia

Bài 5: Mô hình và quy trình sử dụng đất nông nghiệp và nông thôn

Học sinh sẽ tìm hiểu nơi con người phát minh nông nghiệp và cách thức các hoạt động canh tác lan rộng khắp thế giới.

Các chủ đề bao gồm:

 • Địa lý vật lý ảnh hưởng đến thực hành canh tác như thế nào
 • Nguồn gốc và sự lan rộng của nông nghiệp
 • Cuộc cách mạng xanh
 • Cách thức canh tác ảnh hưởng đến môi trường và xã hội

Bài 6: Các mô hình và quy trình sử dụng đất đô thị 

Học sinh sẽ khám phá nguồn gốc và ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa, tìm hiểu các thành phố trên khắp thế giới và vai trò của những thành phố đó trong quá trình toàn cầu hóa.

Các chủ đề bao gồm:

 • Các yếu tố thúc đẩy sự phát triển của các thành phố và nông thôn
 • Toàn cầu hóa và các thành phố
 • Cơ sở hạ tầng thành phố
 • Sáng kiến ​​và thực tiễn thiết kế đô thị

Bài 7: Các mô hình và quy trình phát triển kinh tế và công nghiệp

Học sinh sẽ nghiên cứu nguồn gốc và ảnh hưởng của công nghiệp hóa, cùng với vai trò của công nghiệp hóa đối với sự phát triển kinh tế.

Các chủ đề bao gồm:

 • Cuộc cách mạng công nghiệp
 • Các ngành và mô hình kinh tế
 • Phát triển kinh tế ảnh hưởng như thế nào đến vai trò của phụ nữ
 • Thương mại và kinh tế thế giới

Bài thi đánh giá AP Human Geography

Bài kiểm tra AP Human Geography sẽ kiểm tra kiến thức hiểu biết của học sinh về về các khái niệm địa lý được đề cập trong các đơn vị khóa học, cũng như khả năng phân tích bản đồ, dữ liệu không gian địa lý, đồ họa thông tin, v.v.

Nội dung bài thi AP Human Geography

 • Phần I: 60 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 1 giờ, chiếm 50% số điểm
 • Phần II: 3 câu hỏi chủ đề tự do, thời gian làm bàii 1 giờ 15 phút, chiếm 50% số điểm

Tìm giáo viên AP Human Geography ở đâu uy tín, hiệu quả cao? 

Chào mừng quý phụ huynh và các em học sinh đến với Times Edu – trung tâm đào tạo uy tín hàng đầu về chương trình AP và các chương trình hệ quốc tế khác. Chúng tôi tự hào giới thiệu chương trình đào tạo theo phương pháp cá nhân hóa, giúp học sinh phát triển toàn diện và đạt được thành tích tốt nhất trong học tập.

Với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và sự tận tâm, chúng tôi cam kết đưa ra phương pháp giảng dạy tối ưu, tập trung vào nhu cầu riêng của từng học sinh.

Tại Tâm Tài Đức, chúng tôi sử dụng tài liệu học tập đạt tiêu chuẩn quốc tế, cùng với việc sử dụng công nghệ hiện đại, giúp các em học sinh tăng cường khả năng ghi nhớ và hiểu bài học.

Đặc biệt, chương trình đào tạo cá nhân hoá tại Tâm Tài Đức còn giúp các em phát triển các kỹ năng mềm như tự tin giao tiếp, khả năng giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo và tinh thần độc lập.

Hãy đến với Tâm Tài Đức và trải nghiệm chương trình đào tạo theo phương pháp cá nhân hóa của chúng tôi để học tập hiệu quả và đạt được thành tích tốt nhất!

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0946433647 hoặc 0908 290 601

Mã số thuế : 0311933841

QUÝ PHỤ HUYNH LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ