Gia sư A-level Business
5/5 - (1 bình chọn)

Thi A Level Business cần học những nội dung gì?

Thi A Level Business là một bước quan trọng trong hành trình học tập và sự nghiệp của những ai muốn trở thành chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh. Với những năm qua, việc đạt được kết quả tốt trong kỳ thi này đã trở thành một tiêu chuẩn quan trọng để được nhận vào các trường đại học hàng đầu trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, việc chuẩn bị cho kỳ thi A Level Business không hề đơn giản và đòi hỏi sự nỗ lực và tư duy sáng tạo từ người học. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về kỳ thi A Level Business, các kỹ năng và kiến thức cần thiết để đạt kết quả tốt, cũng như các thông hữu ích để chuẩn bị và đối phó với kỳ thi này.

Chương trình học A Level Business bao gồm các nội dung sau:

Phần 1: AS Level

 1. Kinh doanh và môi trường kinh doanh Doanh nghiệp
 • Cơ cấu kinh doanh
 • Quy mô kinh doanh
 • Mục tiêu kinh doanh
 • Các cổ đông trong doanh nghiệp
 1. Con người trong doanh nghiệp
 • Quản lý và lãnh đạo
 • Động lực
 • Quản lý nguồn nhân lực
 1. Marketing Marketing là gì?
 • Nghiên cứu thị trường
 • Marketing hỗn hợp
 1. Vận hành và quản lý dự án
 • Bản chất của vận hành
 • Lập kế hoạch vận hành
 • Quản lý hàng tồn kho
 1. Tài chính và kế toán Nhu cầu về tài chính doanh nghiệp
 • Nguồn tài chính
 • Chi phí
 • Nguyên tắc kế toán cơ bản
 • Dự báo dòng tiền và quản lý vốn lưu động

Phần 2: A Level

 1. Kinh doanh và môi trường kinh doanh
 • Cơ cấu kinh doanh
 • Quy mô kinh doanh
 • Ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài tới hoạt động kinh doanh
 1. Con người trong doanh nghiệp
 • Quản lý nguồn nhân lực
 • Cấu trúc tổ chức
 • Giao tiếp kinh doanh
 1. Marketing
 • Kế hoạch Marketing
 • Toàn cầu hóa và Marketing quốc tế
 1. Tác nghiệp và quản trị dự án
 • Lập kế hoạch tác nghiệp
 • Sử dụng công suất
 • Quản trị tinh gọn và quản lý chất lượng
 • Quản trị dự án
 1. Tài chính và kế toán
 • Chi phí
 • Ngân sách
 • Nội dung của tài khoản công khai
 • Phân tích các tài khoản công khai
 • Đánh giá đầu tư
 1. Quản trị chiến lược
 • Quản trị chiến lược là gì?
 • Phân tích chiến lược
 • Lựa chọn chiến lược
 • Thực hiện chiến lược

Học sinh được khuyến khích phát triển kỹ năng nghiên cứu, phân tích và giải quyết vấn đề trong quá trình học tập. Chương trình học cũng cung cấp cho học sinh những kỹ năng cần thiết để trở thành nhà lãnh đạo tài ba và thành công trong sự nghiệp kinh doanh.

Khi hoàn thành chương trình A Level Business, học sinh có thể tiếp tục học tập chuyên sâu hơn về kinh doanh và quản lý ở trường đại học hoặc chọn đi làm trong ngành kinh doanh.

Bài thi A Level Business bao gồm những phần nào?

Đề thi A Level Business bao gồm 4 đề thi chính

Paper 1Business Concept 1 

40 điểm

Thời lượng: 1 giờ 15 phút

Phần A: bao gồm bốn câu hỏi trả lời ngắn. Có hai phần cho ba câu hỏi đầu tiên.

Phần B: viết 1 bài luận dựa trên 1 trong 2 lựa chọn được đưa ra. Trong đó có 2 phần trong mỗi bài luận

Câu hỏi được dựa trên nội dung của học phần AS Level

Bài thi đóng góp 40% điểm số của AS Level và 20% điểm số của A Level

Paper 3Business Decision-Making

60 điểm

Thời lượng: 1 giờ 45 phút

5 câu hỏi dựa trên case study. Có 3 phần trong Question 3 và 2 phần trong Question 4

Các câu hỏi dựa trên nội dung của trình độ A Level trong đó cũng bao gồm nội dung kiến thức của trình độ AS Level

Bài thi đóng góp 30% điểm số của A Level

Paper 2Business Concepts 2

60 điểm

Thời lượng: 1 giờ 30 phút

Bao gồm 2 câu hỏi số liệu. Có 6 phần cho mỗi câu hỏi

Các câu hỏi được dựa trên nội dung của trình độ AS Level

Bài thi đóng góp 60% điểm số của AS Level và 30% của A Level

Paper 4Business Strategy

40 điểm

Thời lượng: 1 giờ 15 phút

Bao gồm 2 bài luận dựa trên case study.

Các câu hỏi dựa trên nội dung học ở trình độ A Level; trong đó cũng bao gồm nội dung kiến thức của trình độ AS Level

Bài thi đóng góp 20% điểm số của A Level

Chi tiết nội dung bài thi AS & A Level Business

Paper 1 – Business Concepts 1

Bài thi viết trong 1 giờ 15 phút; 40 điểm

Bài thi bao gồm 2 phần

Phần A có bốn câu hỏi bắt buộc, mỗi câu năm điểm.

Phần B có hai câu hỏi 20 điểm; thí sinh trả lời một câu hỏi.

Phần A có bốn câu hỏi. Ba câu hỏi đầu tiên có hai phần.

Các câu hỏi của Phần B là các câu hỏi tự luận và có hai phần. Câu trả lời cho phần thứ hai của câu hỏi nên hiển thị bằng chứng đánh giá (AO4).

Các câu hỏi dựa trên nội dung giáo trình AS Level (chủ đề 1.1–5.5).

Paper 1 sẽ đánh giá: Kiến thức và hiểu biết AO1, Ứng dụng AO2, Phân tích AO3 và Đánh giá AO4.

Paper 2 – Business Concepts 2

Bài thi viết trong 1 giờ 30 phút; 60 điểm

Bài thi này có hai câu hỏi bắt buộc mỗi câu 30 điểm.

Mỗi câu hỏi bao gồm một văn bản chứa dữ liệu, bao gồm thông tin ở dạng viết, số liệu và/hoặc dạng biểu đồ.

Thí sinh cần trả lời câu hỏi bằng cách sử dụng thông tin liên quan và phù hợp để hỗ trợ câu trả lời của họ. Mỗi câu hỏi có sáu phần. Câu trả lời cho phần cuối cùng nên bao gồm bằng chứng đánh giá (AO4).

Các câu hỏi dựa trên nội dung giáo trình AS Level (chủ đề 1.1–5.5).

Paper 2 sẽ đánh giá: Kiến thức và hiểu biết AO1, Ứng dụng AO2, Phân tích AO3 và Đánh giá AO4.

Paper 3 – Business Decision-Making

Bài thi viết trong 1 giờ 45 phút; 60 điểm

Bài thi này có năm câu hỏi bắt buộc. Hai câu hỏi đầu tiên mỗi câu được 8 điểm. Câu hỏi 3 và Câu 4 mỗi câu 16 điểm. Câu 5 được 12 điểm.

Bài thi bao gồm một case study, bao gồm thông tin ở dạng viết, số và/hoặc biểu đồ.

Thí sinh cần trả lời các câu hỏi bằng cách sử dụng thông tin liên quan và phù hợp từ đề bài để hỗ trợ câu trả lời.

Câu hỏi 1, Câu hỏi 2 và Câu hỏi 5 không được chia thành các phần. Có ba phần cho Câu hỏi 3 và hai phần cho Câu hỏi 4. Câu trả lời cho phần cuối cùng cho Câu hỏi 3 và Câu hỏi 4 cần đưa ra bằng chứng đánh giá (AO4). Các câu trả lời cho Câu hỏi 5 nên đưa ra bằng chứng đánh giá (AO4).

Đối với Paper Bài 3, thí sinh sẽ trả lời trên phiếu câu hỏi. Case study sẽ được trình bày riêng trên 1 tờ giấy thi.

Các câu hỏi dựa trên nội dung giáo trình A Level (chủ đề 6.1–10.4). Nội dung của Cấp độ AS (chủ đề 1.1–5.5) là kiến ​​thức giả định để đánh giá Paper 3. Nội dung Cấp độ AS sẽ không phải là trọng tâm trực tiếp của các câu hỏi trên Paper 3.

Paper 3 sẽ đánh giá: Kiến thức và hiểu biết AO1, Ứng dụng AO2, Phân tích AO3 và Đánh giá AO4.

Paper 4 – Business Strategy

Bài thi viết trong 1 giờ 15 phút; 40 điểm

Bài thi này bao gồm 2 câu hỏi bắt buộc trong đó điểm số mỗi câu là 20 điểm

Bài thi bao gồm một case study, bao gồm thông tin ở dạng viết, số và/hoặc biểu đồ. Thí sinh cần trả lời các câu hỏi bằng cách sử dụng thông tin liên quan và phù hợp từ văn bản kích thích để hỗ trợ câu trả lời

Cả hai câu hỏi đều là câu hỏi tự luận. Câu trả lời cho cả hai câu hỏi phải đưa ra bằng chứng đánh giá (AO4).

Các câu hỏi dựa trên nội dung giáo trình A Level (chủ đề 6.1–10.4). Nội dung của AS Level (chủ đề1.1–5.5) đã bao gồm trong phần kiến ​​thức để đánh giá Paper 4. Nội dung Cấp độ AS sẽ không phải là trọng tâm trực tiếp của Paper 4

Paper 4 sẽ đánh giá: Kiến thức và hiểu biết  AO1, Ứng dụng AO2, Phân tích AO3 và Đánh giá AO4.

Tìm gia sư/ giáo viên dạy A Level Business (9609) ở đâu tốt?

Thi A Level Business là một trong những bài kiểm tra quan trọng nhất đối với học sinh. Với mục tiêu đánh giá kiến thức và kỹ năng của học sinh trong lĩnh vực kinh doanh, thi A Level Business đã trở thành một chuẩn mực quan trọng để đánh giá năng lực của các thí sinh.

Với một đề thi A Level Business, các thí sinh sẽ phải vượt qua nhiều thử thách khó khăn để đạt được điểm số cao. Những câu hỏi trong đề thi thường xoay quanh các chủ đề như quản lý, marketing, tài chính, kế toán và cách thức hoạt động của doanh nghiệp. Để đạt được điểm số cao, các thí sinh cần phải có kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực này và có khả năng áp dụng kiến thức đó vào các tình huống thực tế.

Với những lợi ích mà thi A Level Business mang lại, nó đã trở thành một trong những bài kiểm tra quan trọng nhất đối với các sinh viên trung học tại Anh. Chỉ cần có sự chuẩn bị kỹ càng và kiên trì trong học tập, các thí sinh sẽ có thể đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi này.

Khi tìm gia sư A Level Business Studies tại Tâm Tài Đức, các học viên sẽ được học tập một cách hiệu quả và tiết kiệm thời gian, vì họ sẽ được học tại nhà và thời gian học tập linh động. Đồng thời, các gia sư A Level Business Studies của chúng tôi có kinh nghiệm giảng dạy và hiểu rõ các yêu cầu và khó khăn của các học viên trong quá trình học tập.

Để đảm bảo chất lượng giáo dục, Tâm Tài Đức chỉ tuyển dụng các gia sư có bằng cấp chuyên ngành và trình độ tiếng Anh tốt. Chúng tôi đảm bảo rằng các gia sư sẽ tận tâm và nhiệt tình giúp đỡ các học viên, không chỉ giúp họ nắm vững kiến thức mà còn giúp họ phát triển các kỹ năng quan trọng như tư duy phản biện và khả năng giải quyết vấn đề.

Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ tư vấn giáo dục để giúp các học viên tìm ra những khó khăn trong quá trình học tập và đưa ra giải pháp tối ưu nhất. Với chất lượng dịch vụ tốt và giá cả hợp lý, Tâm Tài Đức là lựa chọn hoàn hảo cho các học viên mong muốn tìm kiếm gia sư A Level Business Studies chất lượng cao.

Với chất lượng giáo dục tốt và phương pháp giảng dạy hiện đại, khóa học ôn luyện A Level Business Studies tại Tâm Tài Đức là lựa chọn hoàn hảo cho các học viên mong muốn đạt điểm cao trong kỳ thi quan trọng này

Làm sao tìm gia sư dạy A-level Business?

Có phải bạn đang gặp khó khăn trong việc tiếp thu môn A-level Business? Có phải bạn đang gặp vấn đề về việc điểm số giảm sút của môn Business? Intertu Academy sẽ giúp bạn cách làm sao tìm gia sư dạy A-level Business tốt.

Gia sư dạy A-level Business có thật sự cần thiết?

Một trong những câu hỏi thường gặp nhất khi nói đến gia sư là chi phí. Tại sao chi phí cho gia sư dạy A-level quá đắt? Việc thuê gia sư có thật sự cần thiết hay không? Đây là những câu hỏi mà mọi người nghiền ngẫm khi họ đang xem xét việc thuê gia sư – với tư cách là học sinh hay phụ huynh.

Kiến thức trong các chương trình dự bị đại học như IB (Tú tài quốc tế), AP (Lớp học nâng cao), A-level (Tú tài Anh) tương đương với kiến thức năm nhất các chuyên ngành ở bậc đại học, vì vậy để có thể dạy được A-level gia sư hoặc là phải từng học qua chương trình này ở những năm phổ thông hoặc phải tốt nghiệp thấp nhất cử nhân đúng chuyên ngành liên quan đến môn học và có thể giảng dạy môn học đó bằng hoàn toàn tiếng Anh. Hơn thế nữa, gia sư còn phải quen thuộc và hiểu cặn kẽ về cách ra đề của kỳ thi A-level mới có thể hỗ trợ tốt cho học sinh trong quá trình học và giúp học sinh đạt được mục tiêu điểm số cao mong muốn.

Việc tìm kiếm gia sư dạy A-level Business cần thiết đến mức nào còn tuỳ vào khả năng học tập hiện tại, vấn đề học sinh đang gặp phải và mục tiêu điểm số của học sinh. Nếu bạn đang có sức học từ trung bình đến khá và không đặt mục tiêu điểm số quá cao thì bạn hoàn toàn có thể tự học và theo kịp bài giảng A-level Business trên trường. Tuy nhiên, nếu bạn đang có khó khăn với việc tiếp thu kiến thức môn học hoặc bạn mong muốn đạt mục tiêu điểm số cao hay điểm tuyệt đối thì chắc chắn cần đến sự hỗ trợ từ gia sư.

Làm sao tìm gia sư dạy A-level Business?

Khi tìm gia sư luyện thi A-Level, bạn sẽ tìm kiếm điều gì? Làm thế nào để bạn biết rằng gia sư này sẽ mang lại cho bạn thành công mà bạn xứng đáng? Dưới đây là 4 cách để đảm bảo bạn tìm được người phù hợp với mình!

 • Hỏi tỷ lệ thành công của gia sư

Hầu hết những người dạy kèm nghiêm túc sẽ vui lòng cho bạn biết họ đã dạy được bao nhiêu học sinh đạt được điểm A và A* ở A-Level cũng như điểm ban đầu của học sinh của họ. Nếu bạn không cảm thấy rằng họ đạt đủ điểm bạn muốn, bạn cũng nên tìm hiểu những gia sư khác.

 • Học thử trước khi quyết định

Đa số các gia sư giỏi sẽ cung cấp cho các học sinh mới một buổi học thử. Một số có thể không làm điều này vì vậy ít nhất hãy yêu cầu giảm giá cho buổi học đầu tiên. Chọn một chủ đề mà bạn cảm thấy yếu và học cùng với gia sư đó. Nếu bạn cảm thấy hài lòng vì đã tiếp thu được nhiều kiến thức trong buổi học thử đó thì bạn đã tìm được đúng người.

 • Hỏi chiến lược giảng dạy của họ

Đây có thể là yếu tố quan trọng nhất, việc hỏi một gia sư cách tốt nhất để hỗ trợ cho tình huống học tập của bạn là một cách rõ ràng để tìm ra đâu là một gia sư dạy A-level Economics chất lượng. Các phương pháp tiếp cận mơ hồ đơn giản như “Bao quát những lĩnh vực bạn còn yếu” hoặc “Thực hành thêm về bài tập về nhà” là một dấu hiệu cho thấy bạn đang đối phó với một người nghiệp dư. Một gia sư giỏi sẽ cho bạn biết một lộ trình học tập cụ thể với thời hạn, chẳng hạn như “Chúng ta sẽ học hết Core 1 vào giữa tháng 12 và có thời gian để xem các past paper trước đây trong 2 tuần còn lại của tháng 12”.

 • Gia sư có chuẩn bị tài liệu riêng không?

Những giáo viên dạy kèm yêu cầu sử dụng sách giáo khoa của học sinh đề hỗ trợ cho việc giảng dạy hoặc nhằm mục đích đơn giản là giúp bạn giải quyết bất kỳ câu hỏi nào mà bạn đang gặp phải không khác gì việc là bạn đang học với một học sinh lớn tuổi hơn bạn. Gia sư giỏi sẽ có nguồn tài liệu riêng của họ và sẽ cho bài tập về nhà. Ngoài ra, gia sư giỏi sẽ cung cấp cho bạn tất cả các bài thi hoặc bài kiểm tra xuyên suốt khóa học của bạn.

huynh-bao-thach

Mã số: 38

Gia sư: Huỳnh Bảo Thạch

Giới tính: Nam

Xem thêm

Năm sinh: 1990

Trường: Hanken School of Economics, Helsinki, Phần Lan

Hiện là: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Thạc sĩ ngành quản trị chiến lược. Nghiên cứu sinh tiến sĩ

Năm tốt nghiệp: TN

Dạy môn: Tiếng Anh,Toán bằng tiếng Anh,Vật lí bằng Tiếng Anh,Hóa học bằng Tiếng Anh,Kinh tế vi mô,Kinh tế vĩ mô,Toán cao cấp,Xác xuất thống kê,IB Math,IGCSE Math,A-level Math,AP Math,Microeconomics,Calculus,Macroeconomics,Econometrics,Probability,Toeic

Thời gian dạy: Sáng Thứ 2,Chiều Thứ 2,Tối Thứ 2,Chiều Thứ 3,Tối Thứ 3,Chiều Thứ 4,Tối Thứ 4,Sáng Thứ 5,Chiều Thứ 5,Tối Thứ 5,Sáng Thứ 6,Chiều Thứ 6,Tối Thứ 6,Sáng Thứ 7,Chiều Thứ 7,Tối Thứ 7,Sáng Chủ Nhật,Chiều Chủ Nhật,Tối Chủ Nhật

Nhận dạy: Xác suất thống kê,Kinh tế lượng,Tiếng Anh,Toán cao cấp,Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô,Toán bằng Tiếng Anh,Vật lí bằng Tiếng Anh,Hóa học bằng Tiếng Anh,IB Math,IGCSE Math,A-level Math,AP Math,IB Economics,IGCSE Economics,A-level Economics,AP Economics,IB Physics,IGCSE Physics,A-level Physics,AP Physics,IB Chemistry,IGCSE Chemistry,A-level Chemistry,AP Chemistry,IB Business Management,IGCSE Business Studies,A-level Business Studies,Psychology,Microeconomics,Macroeconomics,Kinh tế vi mô,Kinh tế vĩ mô,Econometrics,Probability,Toeic

Giọng nói: Miền Nam

Khu vực: Quận Bình Thạnh

Nguyên quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Đ/C: 25H Phan Đăng Lưu, Phường 3, Bình Thạnh, Tp HCM

Tự giới thiệu

Điểm nổi bật:

 • Giáo viên giỏi
 • tận tâm
 • nhiều kinh nghiệm
 • đã nhận nhiều lớp dạy tại trung tâm.
Xem Văn bằng và chứng chỉ:
prev
prev

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0946433647 hoặc 0908 290 601

Mã số thuế : 0311933841

QUÝ PHỤ HUYNH LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ