Điểm IB bao nhiêu là đủ?

Nhiều học sinh sử dụng chương trình IB như một bậc thang để đạt được nguyện vọng vào học trường danh tiếng trong tương lai. Vì thế học sinh cần xác nhận các mức điểm đạt trong IB là gì? Điểm IB bao nhiêu là đủ cao? 📓 Thế nào là điểm IB tốt? Khái … Đọc tiếp Điểm IB bao nhiêu là đủ?