5/5 - (1 bình chọn)

Dưới đây là đề thi tiếng Ý của Đại học Perugia nhằm đánh giá năng lực ngôn ngữ tiếng Ý của người tham gia bài thi.

Celi impatto – A1

Đọc hiểu + Viết

Celi 1 – A2

Đọc hiểu + Viết + Nghe hiểu

File nghe audio

Celi 2 – B1

Đọc hiểu + Viết + Nghe hiểu

File nghe audio

Celi 3 – B2

Đọc hiểu + Viết + Nghe hiểu

File nghe audio

Celi 4 – C1

Đọc hiểu + Viết + Nghe hiểu

File nghe audio

Celi 5 – C2

Đọc hiểu + Viết + Nghe hiểu

File nghe audio

Gia sư Tiếng Ý

Bảng chữ cái tiếng Ý ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️